Vision

LOOP CITY er en grøn og levende byklynge af ti sammenhængende kommuner, der forbinder det historiske København med det åbne land. Vi inviterer verden indenfor i det gode hverdagsliv med en grøn letbane, der knytter os endnu tættere sammen og skaber fornyet vitalitet. Vi arbejder sammen på tværs og gentænker de kommunale grænser og måden, vi forvalter vores fælles ressourcer og individuelle styrker på. Sammen skaber vi vækst og fornyet livskvalitet. Sammen skaber vi LOOP CITY og gør ti dynamiske byområder endnu større og stærkere.

loop-city-visionen-01

Letbanens tæt placerede stationer er omkranset af byliv og ligger i gåafstand til stadig flere attraktive boliger og arbejdspladser og giver nem adgang til natur, vand og gode rekreative områder. Det skal vi udbygge, så det bliver nemt og attraktivt for endnu flere at bo og arbejde i LOOP CITY. Vi tilbyder lillebyens kvaliteter med nærhed og tryghed sammen med storbyens puls.

Vores fælles tilgang til erhvervslivet, den gode infrastruktur og de mange og økonomiske attraktive erhvervsgrunde gør det ensartet nemt at etablere og drive virksomhed. Ligesom LOOP CITY bringer erhvervsklyngerne og virksomhederne tættere sammen til alles bedste. Arbejdsstyrken er stor og består både af faglærte og ufaglærte, der leverer arbejdskraft på alle niveauer til både produktions- og vidensvirksomheder.

loop-city-visionen-02

LOOP CITY rummer og løfter os alle og skaber balance mellem arbejdsliv og familieliv. Ligesom den giver en unik grobund for øget social balance og social mobilitet. Vi flytter os og vi inviter alle med. Vi tænker stort og arbejder sammen om at søsætte nye initiativer, der er til gavn for byen, LOOP CITY, Greater Copenhagen og for resten Danmark.

Del på:

Share Share Share Share