Aktiviteter, analyser & resultater

Puljemidler til cykelparkering

LOOP CITY har fået tildelt 3.078.000 kr. fra Trafikstyrelsens pulje til supercykelstier og cykelparkering. Midlerne skal bruges til at anlægge omkring 2.000 nye cykelparkeringspladser ved letbanestationerne.

Der vil ved udpegningen af områder til cykelparkering blive lagt vægt på gode skifteforhold fra cykel til letbane og øvrig kollektiv trafik. Der vil også langs strækningen komme serviceøer med elektriske pumper.

Tidsplanen for anlæg af de mange nye cykelparkeringspladser følger tidsplanen for letbanen, og projekterings- og anlægsarbejdet forventes at ligge i 2018-2023/24.

Cykelparkering

Del på:

Share Share Share Share