Aktiviteter, analyser & resultater

Letbanen som vækstdriver

LOOP CITY og Region Hovedstaden afholdt den 12. marts 2015 et seminar om Letbanen som vækstdriver.

LOOP CITYs samarbejdsparter var inviteret til inspirationsmøde med fortællinger om, hvordan letbanen kan bidrage til byen og en bæredygtig udvikling.

Cowi holdt et oplæg, som bl.a. handlede om inspiration fra andre letbaneprojekter i Europa, og hvor deltagerne blev taget med på en rejse til Rochdale, Bern og Mulhouse. Se oplægget her (pdf)

Rambølls oplæg fokuserede på, hvordan en målrettet indsats for at sikre, at letbanen har en identitetsskabende funktion, vil skabe medejerskab, som kan værdiforøge og medføre yderligere private investeringer. Se oplægget her (pdf).

Del på:

Share Share Share Share