Aktiviteter, analyser & resultater

Grøn-Blå strategi

Grønne og blå naturelementer vil fylde i de nye byudviklingsområder i Ringbyen, og det er med god grund, for borgere og virksomheder prioriterer det højt at bo og arbejde i grønne og blå omgivelser, og LOOP CITY har med en placering på kanten mellem by og land en unik mulighed for at levere de attraktive naturoplevelser, som borgere og virksomheder efterspørger.

En markant grøn og blå profil i LOOP CITY forudsætter regional sammenhæng og at den grønne og blå profil sam- og indtænkes i alle kommende beslutninger omkring byudviklingen i hele LOOP CITY. For at understøtte dette arbejde har LOOP CITY udarbejdet Grøn/Blå Strategi, som giver konkrete bud på, hvordan den attraktive grønne og blå profil kan sikres.

Grøn/Blå Strategi er et værktøj, der indeholder metoder, som skal understøtte kommunernes kommende planlægning af de grønne og blå områder i byudviklingen. I strategien bliver der givet bud på, hvordan de enkelte kommuner kan udpege og indarbejde grønne bykiler i planstrategien og kommuneplanen, som efterfølgende vil blive løftet over som udpegninger af grønne bykiler i Fingerplanen. Derfor har strategien karakter af et konkret værktøj, og som vil blive til stor nytte i dette vigtige arbejde.

Du kan læse strategien i sin helhed her: Grøn Blå Strategi (pdf)

loop-city-visionen-01

Del på:

Share Share Share Share