Aktiviteter, analyser & resultater

Fælles vidensgrundlag

Letbanen skal understøtte byudviklingen og skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik i LOOP CITY og hele hovedstadsområdet. Det store byudviklingspotentiale som letbanen medfører skal udnyttes på bedste vis, og spørgsmålet er, hvordan det bedst bliver gjort, og hvordan de rige muligheder for erhvervs- og befolkningsudvikling skal prioriteres.

Emnet blev drøftet på politikerseminaret den 28. november 2012, og her var der stor politisk opbakning til at arbejde videre med et fælles vidensgrundlag og en strategi for lokalisering af erhverv og boliger i LOOP CITY, som kunne danne grundlag for den nødvendige prioritering i forbindelse med byudviklingen.

På den baggrund igangsatte LOOP CITY i august 2013 et dialogprojekt mellem LOOP CITYs samarbejdsparter. Formålet var at diskutere og blive klogere på kommunernes rammevilkår for byomdannelsen og herudfra tilrettelægge fælles og individuelle udviklingsstrategier.

Med udgangspunkt i letbanen beskriver det fælles vidensgrundlag derfor en række kortlagte udfordringer og potentialer i relation til at realisere visionen for byudvikling i LOOP CITY, og samtidig giver rapporten et indblik i, hvordan der kan arbejdes med at skabe et match mellem tendenser, markedsforhold og strategier og planer, der kan bidrage til en realisering af byomdannelsespotentialet.

Læs rapporten fælles vidensgrundlag (pdf)

Del på:

Share Share Share Share