Aktiviteter, analyser & resultater

Byrumsprogrammer

LOOP CITY har i foråret 2015 fået udarbejdet et byrumsprogram, som skal understøtte indpasningen af letbanestationerne i den eksisterende by.

Byrumsprogrammet for LOOP CITY skaber det første samlede overblik over de landskabsarkitektoniske udfordringer, muligheder og potentialer, der findes langs letbanen, herunder byudviklingsmulighederne i LOOP CITY på såvel kort som lang sigt.

Byrumsprogrammet er udarbejdet med afsæt i grundlagsmateriale og analyser og strategier for det samlede letbaneprojekt. Samtidig er byrumsprogrammet udarbejdet i tæt dialog med kommunerne i LOOP CITY for at få synliggjort de muligheder og ønsker, som kommunerne ser for områderne omkring stationerne og letbanestrækningen. Det er disse muligheder og ønsker, som kan udgøre potentialer for den fremtidige planlægning.

Byrumsprogrammet kan ses her: Byrumsprogrammer (pdf)

LOOP_Image-by-BIG&Glessner_06

Del på:

Share Share Share Share