Programmer

URBACT: TechTown

EU projektet URBACT er et vidensdelings- og læringsprogram med fokus på at fremme integreret bæredygtig byudvikling – herunder økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. URBACT giver byer og kommuner mulighed for at arbejde sammen om at gennemføre projekter, udveksle erfaringer og styrke deres viden inden for bæredygtig byudvikling.

LOOP CITY har i 2015 været i dialog med den engelske by Barnsley, som deltager i URBACT III med projektet TechTown og i foråret 2016 blev LOOP CITY officielt en af de 11 partnere. TechTown sætter fokus på, hvordan store og mellemstore byer konkurrerer eller samarbejder med de regionale/nationale niveauer omkring digitale og teknologiske klynger og initiativer. I projektet fokuseres der på, hvilken rolle disse klynger har og hvordan mellemstore byer kan opnå en positiv effekt på jobskabelse og vækst som følge af større byers initiativer inden for samme område.

Den 2-årige deltagelse i TechTown-projektet kommer i forlængelse af LOOP CITYs arbejde med at etablere en digital infrastruktur. Projektet munder ud i en handlingsplan, der sætter fokus på, hvad der skal til, for at smart city initiativer medfører vækst hos virksomheder og medfører flere iværksættervirksomheder.

Parter i URBACT TechTown
Parter i URBACT TechTown

Del på:

Share Share Share Share