Programmer

Udvikling af knudepunkter

De centrale knudepunkter i LOOP CITY skal udvikles og optimeres. I første omgang er der fokus på de største knudepunkter i Lyngby og Glostrup, og en styrkelse heraf vil gavne hele LOOP CITY.

Indretning og gåafstand er afgørende for passagertallet i den kollektive trafik, og passagerpotentialet falder væsentligt, hvis gåafstanden ved skift er større end 50 meter. Der vil derfor i projektet blive fokuseret på optimering af skiftemuligheder m.v.

For at styrke knudepunktet yderligere vil der ydermere blive afdækket mulige smart city løsninger, der eksempelvis kan sikre god information til de mange daglige brugere af knudepunkterne.

Da der afholdes en arkitektkonkurrence for Glostrup Station vil analysen om styrkelse af dette knudepunkt indgå som en del af projektet om arkitektkonkurrencen.

Visualisering_Lyngby Centrum

Del på:

Share Share Share Share