Programmer

Stationspladser

LOOP CITY fik i 2015 udarbejdet et byrumsprogram. Formålet med dette var at udfolde de muligheder, der knytter sig til eller ligger i forlængelse af letbaneprojektet. Byrumsprogrammet fokuserer på det lokale og specifikke i relation til hver enkelt station, de tilstødende forpladser og arealerne langs strækningen. I byrumsprogrammet beskrives overordnet de elementer, som kommunerne skal forholde sig til, når de skal planlægge og gennemføre anlæg i tilknytning til letbanen.

Herudover har Hovedstadens Letbane som supplement til byrumsprogrammet udarbejdet Koncept for stationspladser, der beskriver indholdet på en lille, mellem og stor stationsplads.

Projektet om stationspladser vil afdække, hvorvidt der kan opnås synergi for kommunerne gennem en fælles indsats i det videre arbejde med udbud og koordinering.

Visualisering_DTU

Del på:

Share Share Share Share