Programmer

Smart mobilitet

Smart Mobilitet projektet skal proaktivt styrke en effektiv og grøn mobilitet under de kommende etableringsarbejder for letbanen samt fremadrettet. Projektet vil kunne understøtte forståelse for og planlægningen af eksisterende og kommende transportmønstre i LOOP CITY.

For maksimal udnyttelse af den kommende letbane som en driver for vækst er smart mobilitetsplanlægning en vigtig parameter for at understøtte udviklingen af en effektiv og grøn mobilitet for borgere og virksomheder i LOOP CITY.  Et øget fokus på mobilitetsplanlægning vil være med til at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik og dermed styrke det kollektive som et attraktivt og naturligt valg.

Smart Mobilitets initiativerne skal bygge videre på erfaringer og viden fra kommuneprojektet Formel M, hvor erfaringerne har vist, at mobilitetsplanlægning øger tilgængeligheden, fremmer sundheden, er med til at afhjælpe lokal trængsel, reducerer støjniveauet i bymiljøet, reducerer klimapåvirkningen ved mindsket CO2 aftryk og er god økonomi for kommunerne.

Smart Mobilitet projektet blev igangsat i juni 2015 og forventes løbende videreudviklet i den fremadrettede fælles proces i LOOP CITY. Initiativerne vil blive koblet til den paralle udvikling af de nye fysiske rammer for LOOP CITYs mobilister med fremtidig letbane og stationsnærhed.

Letbane i Bergen (fra: Eivind Senneset)
Letbane i Bergen (fra: Eivind Senneset)

Del på:

Share Share Share Share