Programmer

PROGRAM 3: STRATEGISK VÆKST

20121211_Herlev

Det stærke fundament, der skabes i LOOP CITY, gennem samskabende byledelse og helhedsperspektivet på den sammenhængende by skaber mulighed for at realisere LOOP CITYs store udviklingspotentiale gennem fælles vækstinitiativer.

Letbanen er vækstdriver for LOOP CITYs udvikling og giver afsæt for et strategisk arbejde med fælles udviklingsprojekter, der kan tiltrække investorer fra ind- og udland.

Med strategisk vækstudvikling af LOOP CITY som et sammenhængende og dynamisk arbejdsmarked med internationalt udsyn forstærkes udviklingspotentialet markant i Greater Copenhagen.

Program 3 har fire delprojekter:

DIGITAL INFRASTRUKTUR      DIGITAL JOBSKABELSE: URBACT TechTown     ARKITEKTKONKURRENCE     BEDRE MULIGHEDER FOR VÆKST

Tidligere delprojekter i program 3:

INVESTORSTRATEGI     FÆLLES VÆKSTINITIATIVER

Visualisering_CMC Glostrup

Del på:

Share Share Share Share