Programmer

PROGRAM 2: TRAFIKAL MOBILITET

Tidligere navngivet: “Sammenhængende by”

20121211_Gladsaxe_Ringvej

Med et styrket fokus på samskabende byledelse står LOOP CITY over for en transformation fra opdelt til sammenhængende by.

Et helhedsperspektiv på byens udvikling sikrer et stærkt fremtidens LOOP CITY, hvor bæredygtighed og fremkommelighed er i centrum.

I den sammenhængende by sikrer et veludbygget infrastrukturnet borgere og virksomheder gode muligheder for pendling, oplevelser og rekreative tilbud.

Byen sammenkobles på kryds og tværs gennem udvikling af knudepunkter, hvor alle transportformer tilgodeses.

Program 2 har fem delprojekter:

SMART MOBILITET     UDVIKLING AF KNUDEPUNKTER     STATIONSPLADSER     GRØN/BLÅ LOOP CITY     BUSTILPASNING

Tidligere delprojekter i program 2:

ARKITEKTKONKURRENCE     CYKELSTRATEGI

Del på:

Share Share Share Share