Programmer

Netværksbaseret, strategisk byledelse

LOOP CITY stiller med dette projekt skarpt på, hvordan netværksbaseret strategisk byledelse gennemføres i praksis. Projektet skal give læring til administrative, politiske og andre aktører med henblik på at styrke forståelsen og handlingerne inden for netværksstyring i forhold til regionale og tværkommunale samarbejder.

LOOP CITY er et samarbejde i regional skala, som går på tværs af administrative grænser og samarbejdet er et godt eksempel på, hvordan netværksstyring udvikler sig på siden af det traditionelle hierarki, og at de to styreformer kan fungere samtidigt.

Siden strukturreformen i 2007 er tværgående samarbejder blevet flere og flere, og de bliver i stigende grad formaliseret som en del af det politiske styresystem og planlægningen. Undersøgelser viser også, at velfungerende strategiske bysamarbejder er væsentlige for at understøtte vækst og udvikling regionalt, og flere steder, særligt i Hovedstadsregionen, står funktionelle regionale samarbejder inden for fx klima, infrastruktur, erhvervsfremme, byudvikling m.v. i disse år højt på dagsordenen.

LOOP CITY igangsætter projektet for at få skabt en bedre forståelse af fordele og ulemper ved samarbejdsformen og for at få synliggjort best practice inden for området. Projektet skal også afdække, hvor det eventuelt er nødvendigt at benytte andre samarbejdsmetoder for at opnå det ønskede resultat.

Projektet blev afsluttet i januar 2016 og resultaterne kan læses her.

Netværk

Del på:

Share Share Share Share