Programmer

Grøn/blå LOOP CITY

I foråret 2015 blev Grøn/Blå Strategi politisk behandlet i de 10 LOOP CITY kommuner. I forlængelse heraf er der opstået et behov for en fælles drøftelse og koordinering af det grønne og blå på tværs af LOOP CITY og en dialog omkring den videre udpegning af de grønne bykiler, så kommunerne kan drøfte et fælles ambitionsniveau for det videre arbejde.

LOOP CITY har derfor arrangeret en række workshops i efteråret 2016, der skal sikre lokal forankring af Grøn/Blå Strategi og styrke den fælles forståelse af grønne bykiler.

Letbane i Strasbourg (fra: Eisenbahn Kurier)
Letbane i Strasbourg (fra: Eisenbahn Kurier)

Del på:

Share Share Share Share