Programmer

Fælles vækstinitiativer

En realisering af LOOP CITYs store udviklingspotentiale kommer ikke af sig selv. Det vil være nødvendigt at arbejde aktivt for en dynamisk vækstudvikling og for at skabe vækst omkring letbanen. Samtidig skal der fokuseres på, hvordan LOOP CITY kan tiltrække investeringer.

Gennem projektet Fælles Vækstinitiativer skal der med udgangspunkt i eksisterende analyser udarbejdes en strategi og handlingsplan. Handlingsplanen skal komme med forslag til konkrete initiativer og partnerinddragelse, som kan igangsættes umiddelbart og bygge videre på eksisterende styrkepositioner, igangværende smart city aktiviteter, klynger og iværksætteri m.v.

Visualisering_CMC Glostrup

Del på:

Share Share Share Share