Programmer

Bustilpasning

Målet med projektet om bustilpasning er at sikre en stabil og attraktiv busbetjening i ring 3 under anlægget af letbanen. Bustilpasningen skal bidrage til at fastholde passagertallet i busserne og dermed også efterfølgende i letbanen.

Projektet er todelt, hvor den første del er et samarbejdsprojekt med Movia og Hovedstadens Letbane om bustilpasning i letbanens anlægsfase gennem trafikmodeller og kommunikation til passagererne. Den anden del er et samarbejde med IBM om at forbedre fremkommeligheden for busserne og opkvalificere driftsinformationen om forstyrrelser og korrespondancer til passagererne.

20121211_Glostrup_Station

Del på:

Share Share Share Share