Programmer

LOOP CITY er et af Greater Copenhagens største samlede udviklingsområder og LOOP CITY har med et stort arbejdsmarked og et stort samlet kulturelt og rekreativt udbud forudsætningen for at spille en betydelig rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.

Arbejdsprogrammet tager udgangspunkt i den politiske vision om LOOP CITY og det fælles politiske charter, der sammenkobler bæredygtig byudvikling, grøn mobilitet og vækst på tværs af kommunerne.

LOOP CITY giver en række visionære og intelligente bud på fremtidens bæredygtige bysamfund. Bysamfund, hvor kollektive trafikstrukturer opgraderes og potentialet i Københavns forstæder udnyttes til at rumme en stor del af fremtidens byudvikling i Greater Copenhagen.

LOOP CITY er et svar på at skabe et nyt strukturerede bybånd for Greater Copenhagen. Et bybånd, som ikke alene knytter fingrene i Fingerplanen sammen, men som binder Greater Copenhagen sammen og danner basis for en gennemgribende byfornyelse af en række arealer i regionen.

Konkret skal LOOP CITY medvirke til at:

 • skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
 • forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
 • blive et internationalt demonstrationsprojekt for samskabende, strategisk byledelse
 • tiltrække investeringer
 • få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på de fysiske rammer og stationsnærhed

For at nå disse mål har LOOP CITY arbejdet med tre overordnede programmer:

 • Program 1: Samskabende byledelse
 • Program 2: Sammenhængende by
 • Program 3: Strategisk vækst

LOOP CITY fik i 2017 ny handlingsplan, der indeholdt en opdatering af programmerne. De tre overordnede programmer i LOOP CITY udgøres fremover af:

 • Program 1: Kommunikation
 • Program 2: Byudvikling og Trafikal mobilitet
 • Program 3: Strategisk vækst

Hvert program rummer flere delprojekter, som skal støtte op om de fælles mål. Disse beskrives i det følgende. Programmernes projektportefølge kan tilpasses løbende i dialog med programstyregrupperne og LOOP CITY’s forvaltningsorganer (Se organisationsdiagram).

program 1: kommunikation

PROGRAM 1:

KOMMUNIKATION

Delprojekter:

 • STRATEGISK KOMMUNIKATION
 • KONFERENCER
program 2: trafikal mobilitet

PROGRAM 2:

TRAFIKAL MOBILITET

Delprojekter:

 • SMART MOBILITET
 • UDVIKLING AF KNUDEPUNKTER
 • STATIONSPLADSER
 • GRØN/BLÅ LOOP CITY
 • BUSTILPASNING
 • BEDRE FYSISKE RAMMER FOR VÆKST
LOOP CITY

PROGRAM 3:

STRATEGISK VÆKST

Delprojekter:

 • DIGITAL INFRASTRUKTUR
 • DIGITAL JOBSKABELSE

Del på:

Share Share Share Share