Organisation

I LOOP CITY deltager følgende parter: Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre.

logoer-blue


Samarbejdet er overordnet organiseret med en formand, en borgmester/formandskreds, et kommunaldirektørforum samt et direktørforum alle med repræsentanter for samtlige 10 kommuner og Regionen. Derudover står LOOP CITY-sekretariatet for den daglige drift og ledelsesbetjening. (se organisationsdiagrammet nedenfor)

LOOP CITY fokuserer på tre overordnede temaer (programmer): 1) Kommunikation, 2)Trafikal Mobilitet og Byudvikling samt 3) Strategisk Vækst. De tre programmer har hver en styregruppe og en række underprojekter med arbejdsgrupper.

Læs mere om de forskellige grupper her (PDF)
Se LOOP CITY’s arbejdsprogram her (PDF)


Borgmester/formandskreds

Organiseringen af LOOP CITY knytter sig til samarbejdet i borgmester/formandskredsen, der består af kommunernes borgmestre og regionsrådsformanden.

Borgmester/formandskredsen refererer i politiske spørgsmål til de ti kommunalbestyrelser/byråd og regionsrådet.

Borgmester/formandskredsen mødes ca. hver anden måned.

Alle samarbejdets politikere inviteres løbende til et politikerseminar, hvor det fremadrettede samarbejde er på dagsordenen, og hvor samarbejdets indsatsområder prioriteres.

politikerseminar

Kommunaldirektørforum

Kommunaldirektørforum består af en kommunaldirektør fra hver kommune samt en direktør fra Region Hovedstaden.

Kommunaldirektøforum refererer til borgmester/formandskredsen som igen i politiske spørgsmål refererer til de ti kommunalbestyrelser/byråd og regionsrådet.


Direktørforum

Direktørforum består af (tekniske) direktører fra hver hver kommune, en enhedschef fra Regionen, en kontorchef fra hhv. Erhvervsstyrelsen og Transportministeriet samt repræsentanter fra Hovedstadens Letbane.

Direktøforum har til opgave at følge og sætte retning for program- og projektporteføljen, samt at sikre lokal forankring hos parterne.

loop-city-projekter

Programsekretariat

Programsekretariatet servicerer samarbejdets parter, og servicerer borgmester/formandskredsen, kommunaldirektørforum og direktørforum med dagsordener og relevant materiale, oplæg mm..

Programsekretariatet har endvidere til opgave at monitorere og/eller lede LOOP CITY’s fælles projekter, administrere og koordinere projektporteføljen, udarbejde indstillinger, projektoplæg og afrapportering til projektbestyrelsen.

Derudover skal programsekretariatet udvikle og administrere samarbejdsplatformen gennem blandt andet fundraising, mødeforberedelse, kommunikation – herunder vedligeholde tilrettelægge konferencer, udstillinger m.v.

Kontakt programsekretariatet her

loop-city-visionen-02

Programstyregrupper

Programsekretariatet suppleres af en styregrupper for hvert af de tre programmer bestående af resourcepersoner fra samarbejdets parter. Programstyregrupperne tager stilling til programstrategiske spørgsmål inkl. indspark til arbejdsprogrammet. 

 

Projektgrupper – Arbejdsgrupper

Under hvert program findes en række projekter, som hver især har en tilknyttet arbejdsgruppe med ressourcepersoner fra samarbejdets parter.

Både programstyregrupper og projektgrupper sikrer relevant tværkommunal og tværfaglig viden og bidrager er som samarbejdets faste indgang til kommunerne og regionen. Grupperne sikrer således både fremdrift og forankring på tværs. 


 

Advisory board

LOOP CITY’s advisory board fungerer som et stærkt netværk i forhold til kendte drivers som erhvervsliv, viden, innovation og investeringer.

Advisory boardet skal bidrage til at kvalificere og styrke beslutningsarbejdet i både programstyregruppen og referencegruppen samt tilføre ekspertviden inden for de enkelte områder og segmenter.

Advisory boardets rolle vil derudover være at bidrage til en øget national/international tilgængelighed og kendskab til LOOP CITY.

Deltagerne i LOOP CITY’s advisory board er:

  • Direktør Caroline Arends, Lyngby-Taarbæk Vidensby
  • Market Director Neel Strøbæk, Rambøll Gruppen
  • CEO Jeanette Carlsson, @newmedia2.0
  • Direktør Lau Melchiorsen, Sadolin & Albæk

Del på:

Share Share Share Share