Organisation

I LOOP CITY deltager følgende parter: Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen.

logoer-blue


 
Samarbejdet er overordnet organiseret med en borgmester/formandskreds, et kommunaldirektørforum samt et direktørforum som LOOP CITY-sekretariatet refererer til. (se organisationsdiagrammet nedenfor)

LOOP CITY fokuserer på tre overordnede temaer (programmer): 1) Kommunikation, 2)Trafikal Mobilitet og Byudvikling samt 3) Strategisk Vækst. De tre programmer har hver en styregruppe og en række underprojekter med arbejdsgrupper.

Læs mere om de forskellige grupper her (PDF)
Se LOOP CITY’S arbejdsprogram her (PDF)


Borgmester/formandskreds

Organiseringen af LOOP CITY knytter sig til samarbejdet i borgmester/formandskredsen, der består af kommunernes borgmestre og regionsrådsformanden.

Borgmester/formandskredsen refererer i politiske spørgsmål til de ti kommunalbestyrelser/byråd og regionsrådet.

Alle samarbejdets politikere inviteres årligt til et politikerseminar, hvor det fremadrettede samarbejde er på dagsordenen, og hvor samarbejdets indsatsområder prioriteres.

politikerseminar

Siden er under opdatering.

Referencegruppe

Referencegruppen består af en kommunaldirektør eller teknisk direktør/chef fra hver kommune suppleret med en direktør/chef fra Region Hovedstaden og en kontorchef fra hhv. Erhvervsstyrelsen og Transportministeriet samt repræsentanter fra Hovedstadens Letbane.

Referencegruppen har til opgave at følge og sætte retning for Ringbysamarbejdets projektportefølje, samt at sikre lokal forankring hos parterne.

Referencegruppen refererer til borgmester/formandskredsen som igen i politiske spørgsmål refererer til de ti kommunalbestyrelser/byråd og regionsrådet.


Programstyregruppe

Programstyregruppen fungerer som referencegruppens forretningsudvalg og består af 2 repræsentanter fra kommunerne, hvoraf den ene er formand for referencegruppen, og 2 repræsentanter fra Region Hovedstaden.

Programstyregruppen består pr. 1. januar 2015 af:

Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune, formand

Områdedirektør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune

Direktør Claus Billehøj, Region Hovedstaden

Enhedschef Pia Nielsen Region Hovedstaden

Programstyregruppen har – med afsæt i referencegruppen – ansvar for at beslutte og følge projekter indenfor de vedtagne rammer og puljer samt afrapportere Loop Citys projektportefølje og resultater til referencegruppen og borgmester/formandskredsen.

loop-city-projekter

Programsekretariat

Programsekretariatet servicerer samarbejdets parter, og servicerer borgmester/formandskredsen, referencegruppen og programstyregruppen med dagsordener og relevant materiale.

Programsekretariatet har endvidere til opgave at monitorere og/eller lede LOOP CITY’s fælles projekter, administrere og koordinere projektporteføljen, udarbejde indstillinger, projektoplæg og afrapportering til projektbestyrelsen.

Derudover skal programsekretariatet udvikle og administrere samarbejdsplatformen gennem blandt andet fundraising, mødeforberedelse, kommunikation – herunder vedligeholde tilrettelægge konferencer, udstillinger m.v.

Kontakt programsekretariatet her

loop-city-visionen-02

Resourcegruppe

Programsekretariatet suppleres af en ressourcegruppe bestående af en fast kontaktperson fra hver af de 10 kommuner samt kontaktpersoner fra hhv. Erhvervsstyrelsen og Transportministeriet.

Ressourcegruppen deltager både i projekter og fungerer som samarbejdets faste indgang til kommunerne.


Advisory board

LOOP CITY’s advisory board fungerer som et stærkt netværk i forhold til kendte drivers som erhvervsliv, viden, innovation og investeringer.

Advisory boardet skal bidrage til at kvalificere og styrke beslutningsarbejdet i både programstyregruppen og referencegruppen samt tilføre ekspertviden inden for de enkelte områder og segmenter.

Advisory boardets rolle vil derudover være at bidrage til en øget national/international tilgængelighed og kendskab til LOOP CITY.

Deltagerne i LOOP CITY’s advisory board er:

  • Direktør Caroline Arends, Lyngby-Taarbæk Vidensby
  • Market Director Neel Strøbæk, Rambøll Gruppen
  • CEO Jeanette Carlsson, @newmedia2.0
  • Direktør Lau Melchiorsen, Sadolin & Albæk

Del på:

Share Share Share Share