Om Loop City

Loop City er et samarbejdsprojekt mellem 10 kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3. Samarbejdets parter er Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Loop City er et unikt dansk eksempel på samskabende, strategisk byledelse om udmøntning af de store potentialer for by- og erhvervsudvikling, som den nye infrastruktur langs Ring 3 fører med sig.

De fælles mål for Loop City er:

 • skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
 • forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
 • blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, samskabende, strategisk byledelse
 • tiltrække investeringer
 • få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på de fysiske rammer og stationsnærhed

Samarbejdets milepæle

2015 Loop City, stærkere organisering med fokus på strategisk by- og erhvervsudvikling

 • Region Hovedstaden støtter Loop City økonomisk med 10 mio. kr., som giver mulighed for både at styrke organisationen med etableringen af et programsekretariat samt igangsætte mange nye projekter, der binder letbane og by- og erhvervsudvikling sammen og skaber vækst og udvikling i Loop City.

2013-14 Hovedstadens Letbane, fra idé til anlægsprojekt for letbanen

 • Letbanen går fra idé til konkret projekt, da der bliver indgået en aftale om finansieringen af anlægsprojektet. Letbanen forventes at stå færdig i 2021, og Loop City har nu et solidt fundament i en ny fælles infrastruktur, som medfører store potentialer for by- og erhvervsudviklingen i alle 10 kommuner og på tværs af regionen.www.dinletbane.dk

2012 Politisk charter, en vision bliver konkret

 • Den fælles byvision bliver udmøntet i et politisk charter, som indeholder 5 strategier, der skal medvirke til en konkretisering af visionen og danne rammen for nye fælles projekter.Læs mere

2010 Fælles byvision ”Loop City”

 • Med støtte fra Realdania får samarbejdet en fælles byvision, Loop City. Visionen er udarbejdet af BIG arkitekter, og danner grundlag for det videre arbejde mod at styrke by- og erhvervsudviklingen langs Ring 3, bl.a. gennem at få en letbane, der kan forbinde kommunerne.Læs mere

2007-2009 Ringby/Letbanesamarbejdet opstår

 • Kommunerne går fra dialogprojekt til et styrket samarbejdsprojekt ved ansættelse af en fælles projektleder, som skal sikre fremdriften og koordineringen på tværs af samarbejdets parter.
 • Som en del af revisionen af Fingerplanen foreslår staten et politisk dialogprojekt. På den baggrund bliver Ringby/Letbanesamarbejdet startet med repræsentanter fra de 10 kommuner langs letbanen samt Region Hovedstaden og Erhvervsstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen).

Del på:

Share Share Share Share